NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


KAWTAL JAŊGOOƁE PULAAR FULFULDE: Hoto mo luutaa yontere pinal to Mantu-Laa-Jolii. Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 24-09-2008 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 22-09-2008 21:58

Pages vues : 17235    

Publié dans : Les News, Pinal e Ñeeñal


Image

Kawtal Jaŋnggooɓe Pulaar Fulfulde woownii-en golle paayodinɗe gila hannde araani. Haa jooni, golle ndee fedde mawnde hakkunde pelle koko njokki. Hikka Kawtal ena jogori yuɓɓinde yontere pinal jogorngal waɗde faayiida to Mantu-Laa-Jolii, leydi Farayse.

Yontere ndee fuɗɗotoo ko Hoore-Biir 4 Yarkomaa (October) 2008 sahnga waktuuji tati kikiiɗe (15h). Ñalawma uddital yontere ndee ko ñalnde Njeslaare 8 Yarkomaa to jirwinirde AGORA. Hade ɗum, Ceerno Monenembo Jallo ena yuɓɓina yeewtere mawde e baɗte ndennɗiraagu e yanoyano e nder Afrik. Ndeen yeewtere waɗata ko Aaɓnde 6 to AGORA sahnga w16 haa w18.

Pulaagu.com jokkondirii e hooreejo Kawtal, Saydu Bah mo NDulumaaji Demɓe (Fuuta-Tooro). O hollii golle hikka ɗee inniraa ko Ceerno men Saydu Kan, duttiiɗo to Joom mun e lewru Yakomaa 2007. Ceerno Saydu Kan ko gooto e terɗe Kawtal ɓurɗe daraade wonnoo.

Ena jeyaa e golle mawɗe jogorɗe waɗeede, ñaaƴo coosaan e nder laabi Mantu-Laa-jolii. Rewɓe e worɓe, sukaaɓe e mawɓe, ñaataaɓe ñaantule Fulɓe haa njooɗi ena njogori seppude ñalnde Dewo 12 Yarkomaa. Ko comciyaŋke ŋanaa hono Ummu Sih ummotooɗo Senegaal, jogori ardaade golle ɗee. Kaŋko Ummu, ko o gooto e daraniiɓe pulaagu no feewi to baŋnge ñaantogol e ɓoorneteeri.

To baŋnge ñaaƴo ngoo, kaŋko Saydu Bah o wiyi ngo hollirta ko ko wonnoo Almameeɓe Fuuta haŋki. Ummu Sih resndaa golle ɗee; Ma o ñaaƴnu ko ena wona capanɗe njeeɗiɗo debbo e gorko e nder laabi Mantu.

Image
Mammadu Dem (Fuɗnaange Looi)

Ngati golle ɗee kala mbaawaa limteeɗe ɗoo, oɗon ñaaga nde njuurnoto-ɗon njuɓɓudi ndii e les ndee winndannde. Kono yoo teske golle ɗee kala ko tele leydi Senegaal RTS jogori fillde kañje fof ngam yaltineede e calol RTS1. Sooboyoobo ena jogori waɗde ñalnde Dewo 5 nde Ayse Gise mo tele Senegaal fiilata emisoŋ "Hiirde" ɗoon ɗ wuro Mantu ngoo. Uddata yontere ndee Ko gorko mo Bahbahɓe Looti, lolluɗo e innde Mammadu Dem.

Keewal mon ena tijjaa, keewal men, onon, enen fulɓe!! Yoo wuur Kawtal Jawngooɓe Pulaar Fulfulde!

 

Image

Image

Image


Kuɗol Ibraahiima Saar


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : pulaagu, saidou kane, kawtal, Semaine culturelle, kjpf, mantes-la-jolie, hiirde, oumou sy, aissé guissé, rts1


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (1 vote)

 

Affiche 16 de 16 commentaires

Banndam en njaaraama

Ecrit par: Aminata Dia (Invit ) le 23-09-2008 11:33

Mi salmonii on mi yettii kaaddi njettoor sibau darnde mon e leniol hee, miin mi naatii e KJPF gilo 2006 kono maa won jooni lebbi 3 mi ronkii udditde site so tawii wonko waylaa heen tiinno dee kumpitee kam. 
Y Alla sellin doole.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Lowre kawtal woni ko e golleede...

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 23-09-2008 11:50

A jaaraama Aminata, en mbayrondirii fota! Lowre Kawtal yaltiino e geese sabu ena joginoo cadeele. Woni ko e feewniteede. Kala nde gasi, ma mi hupit-ma. 
Mi salminii-ma.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yo geno beydu ballal

Ecrit par: yo geno beydu ballal (Invit ) le 23-09-2008 15:44

ful6e fow weltike. yid6e ndimaagu e nuundal e jeytaare fow weltike. yo geno wuurnu kawtite men, wano KJPF, TPI/W, Pulaar Speaking, FBPM, eko nanndi heen.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo wuur pulaar

Ecrit par: Mamadou TOURE (Invit ) le 23-09-2008 16:09

KJPF yoo Alla beydu mbaawka ,et coftal .Darnde mon e lenol ngol humpaani hay gooto ,sabu aduna oo fof yiyi golle paayodinde de kawtalnaabe ngollade 
hay mo yiyi deedoo nate ina anndi ko pinal men tgi rigi woni doo .Neddo noon so tawi welsindiima pinal mun ,ko kanko ubbi hoore makko  
 
Ceerno SAAR ma njaafodaa e oo sahaa kala mbodo yida winndu e pulaagu.com kon komi paljiraado konngol am naatirgol (mot de pase) mi etinooma e no tinndiniraa e sit he nih ,kono mi ronkii ,so tawii ada jogii heen fehre ,mballaami no njiitirmi ,a jaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo wuur pelle pulaar

Ecrit par: jibi kebe (Invit ) le 23-09-2008 19:16

en njetti banndiraa6e men kawtal jangoo6e pulaar fulfulde e winndere he, fedde nde nganndu da, en mbaawa haldude golle mum e lenyol pulaar,yoo alla 6eydu bade e baawde, en njetti won6e sabaabu ha watti holleede e ayaawo rts1, yo6e njokku golle, miin noon mi feewni comci am mbudo tiindi mantu la joli, so geno ja6i,ko wonaa duum ko yoo kjpf, naa6e tiinno mbele aysa gisse ine, watta haalde pulaar no haanirta ni,njikken golle

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare mawnde

Ecrit par: demmba wan (Invit ) le 24-09-2008 12:04

mi weltii ma sanne yo alla sellin doole adda kawral. ko haala e kawtal ko ina selli nofeewi be liggini ma fulbe ko linotaako.heddi ko gooto fof yo anndu so bantaani lenyol mum e denngal mum hol mo dantanta dum.ina heewi e fulbe sikkoobe pulaar ala ko waawi nafde ko majjeere mawnde.sabu min ekkiyakke winndude ina nyawna hay batte mi waawa winndude so wana e pulaar.kadi mbodo yetta aysa giise ko ekkitaade addi wawde jokkel golle.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

wetaare

Ecrit par: Saydu Bah (Invit ) le 24-09-2008 12:44

Banndraaɓe fulɓe amin ngondi e weltaare mawnde e tenndinirde on yontre pinal  
KJPF catal Mantes La Jolie leydi Farayse.Fedde mon KJPF woni Kawtal Janngooɓe  
pulaar fulfulde sosaa ɗo e Mantes ko hitaande 1983 e tawtoree Ceerno Murtuɗo 
Joob e Ceerno Abuubakry Dem ko ɓe mawɓe lenyol fulɓe nduwanii Catal Mantes La Jolie. Gila ndeen fayde hannde ngal seeraani gollaade golle tiiɗe tawi ko nafoore lenyol ngol, gila: e pinal jande pulaar, muulgol defte pulaar, nootoyaade batuuji fulɓe kala ɗo mbaɗi e winndere nde min tinii. yontere pinal rawane nde waɗii fayiida, ko ɗuum waɗi en ɓeydude hikki. kuɗol Saydu Bah

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: sarr souleymane (Invit ) le 24-09-2008 15:35

goomu ngatamaare fof ene welti ene yidi tawterede nde yontere pinal pulaagu onon fof on calminaama innde mon e jettoode mon on jaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo wuur darinii6e pular

Ecrit par: woromadiw (Invit ) le 25-09-2008 14:05

banndi raa6e pul6e darinii6e pular hamin mbii on yoo alla sellin doole mon kjpf ko fayaa koo yoo alla wollu en nyalaw maaji dee 6enna edaw jam

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: sarr souleymane (Invit ) le 26-09-2008 13:29

ko adii fof min njetti geno no feewi sabu so yontere mantu arii min mbaawata tan ko feewnitaade e taweede e tawtoreede wada ko foti wadde kala to 6i66e ful6e ngoni ene poti weltaade heen mi salmini kala biyoowo mbiimi e wiimaami yo geno wallu rokka cellal

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Suusnude

Ecrit par: Abdu BAH (Invit ) le 02-10-2008 00:34

Geɗe tati no ɗaɓɓaa e ɗee golle: 1-Seeɓde, anndude ko yiɗi e no yahrata haa yottoo e faandaare mum. 2-cuusal e pellital, e yooɓaade munyal, ɗuum na ɗaɓɓi dartaare fawiinde dow goonga e nuuɗal, tawa aɗa waɗa aɗa yoɓtoo, sabu kala mbo waɗataa ACTION e REACTION oon maayata ko e SANCTION, si tawii tan aɗa e goonga a fotaa hulde. 3-wallondirde, ɗuum woni yuɓɓin'de golle dente e kawte ɗe, sabu wooto foɓɓatah, hannde noon ko yonta pelle (syndicats) ngam reen'de hakkeeji e ɓamtude renndooji. Si nanondiral woodaani, ɓee imminat ɓeya no liɓa, tampere waɗa alaa ko tametee saka tammbee.Abdu BAh, keer

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Yeewtere "HIIRDE"

Ecrit par: BAH (Invit ) le 02-10-2008 00:43

Ko fati e yeewtere musiddo men debbo: Aysa Gise, accee haala, haa o waawa jokkude golle makko, naŋngiranen mo, so o umminirii nyaamo 6amtiren nano, alaa dawdo waawi si naŋngiranaaka. KJPF yettaama haa alaa do haadi, sabu dee coftale nafooje to Manta Lajoli.Yo Geno 6eydu baawal barke nduumoo pooma. 
Abdu Bah, Ejipte

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

FULBE YETTII ALLAH

Ecrit par: Abdullay Jallo (Invit ) le 02-10-2008 18:09

On weltaama KJP on yettaama sanne sabu softere mon, e wadugol kon ko janta. 
Yo Allah beydan en polgal en nafa fii no waawiren bantirde koe men. 
On yettaama on weltaama yo Fulbe Afrik.....................

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

NJETTOOR AM

Ecrit par: AAMADU BOOKAR SIH MO JOWOL HAN (Invit ) le 03-10-2008 14:18

MI SALMINII DENTAL MOMTOOBE GONDI NJILLU 
HONO TABITAL PULAAGU MANTOLA JOLI 
YOOALLA WUURNU SEMMBINA ON NAWRA GOLLE MON DEE YEESO 
ONON E NGENNDIYANKOOBE LENOL 
AAMIINI YAA BARKE GENO 
KAME GIDGOL MAKKO E NULAADO 
KO MUSIDDO MON AAMADU BOOKAR SIH JEYAADO TO JOWOL GONDO TO LEYDI ITALI

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

NJETTOOR

Ecrit par: AAMADU BOOKAR SIH MO JOWOL HAN (Invit ) le 03-10-2008 14:24

MI SALMINII BIBBE FULBE MANTOLA JOLI MBODO WIYA YO ALLA SEMMBIN  
DOOLE NAWRA GOLLEMON DE YEESOO

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Salminaandu

Ecrit par: Sammab Sih (Invit ) le 19-10-2008 01:08

Mi weltiima hannde nde Fylbe fof mbaawi darade ngoni gootum ena jewtida tawa ngondaani kadi miijooji mum en ngoni gootum yoo GENO jokkan en duum haa juuta mba maa en laaka woppanteebe Gedal e nder winndere nde janngo sabu Fulbe ndoni ko ardaade e laamaade mbele maa en keptu ko itta no e juude me tawa ko futiiji goonno mida yiidi jokkondirde e kala biyoowo mbiimi e wiimaami mi yejitaani Ibraahiima Saar ' jood Saydu en Abuu joo tijjane Aan yoo Alla yuurmo yaafoomo ekonandi heen gasata ( samba73@voila.fr) on njaaraama banndiraabe

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 16 de 16 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
EX7     DOK   
 I  U  P I  DYG
QYP  HMC  A D   
 C  Q  P N  SHE
QEW     DLC   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2018 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥