NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


NATAL: Abuu Joob lewlewal pinal (Mo rajo Senegaal) Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 14-09-2008 )
 

Ecrit par mamadou ly, le 09-09-2008 22:20

Pages vues : 28999    

Publié dans : Les News, Pinal e Ñeeñal


Image
Lewlewal pinal

 Abuu Sammba Joob jaayndiyanke to rajo Senegaal ko e adiiɓe janngude e gollaade e ɗemngal pulaar sabu jaaynde adannde pulaar ko kanko fuɗɗi ina wiyee : lewlewal pinal. Ko ɗuum addi "abuu joob lewlewal pinal". Ceerno Abuu Joob yiyi aduna ko e wuro ina wiyee Nguy e falnde Podor (Fuuta-Tooro) e hitaande 1955. Abuu janngaani jangde toownde kono ko o yiyi fof o waawat; ko ɗuum addani mo wiyeede :"Laggu-laggu". O ɗanniima e leyɗeele Afrik keewɗe: Maali, Muritani, Gammbi, Kameruun,Koddiwaar, Burkina  ekn...

 

O jannginii pulaar e gure keewɗe e Fuuta haa teeŋti noon e Guuriiki-Koliyaaɓe. Rajo Dunuyaa nde udditi ko kanko adii waɗde toon yeewetre pulaar ndeen ko rajo Senegaal tan woodnoo pulaar.
Gila Tijjaani Ann ruttii a joommom, ko kanko jogitii yeewtere mum ɓurnde lollude ina wiyee "Anndu, so a anndii, anndin!"

Ndee naamndi-ɗen mo ko waɗi jaayndiyankooɓe rajo Senegaal mbayyintaa kabruuji toosɗi? Jaabawol makko ko "so jaayndiyanke wonii e rajo laamu, wonani ɗoon laamu nguu ko ina jaaboo jaayndeeji tooñooji laamu. Ko ɗuum waɗi ko ɓe "hollee una en"; so ɓe caliima teddungal maɓɓe gasii e rajo Senegaal!
Ciftinen tan ko Ceerno Abuu Joob adii naatnude Mammadu Lih rajo kadi peerndam makko e fannu rajo ina juumti.
Kanko wiyata : "kala ko wuuraani waawaa wuurnude neɗɗo so a yiɗii wuurde e huunde a wuurnat ɗum haa wuura nguuraa heen". Omo yuɓɓina jeewte e rajo Senegaal:

"Anndu so anndii anndin": Aaɓnde jamma
"Daŋki ganndal":  Mawbaare
"Hiirde Haalpulaaren": Dewo jamma

Kuɗol Mammadu Lih


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : Abou Samba Diop, radio Sénégal, émission pulaar, anndu, anndin, tidiane anne


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (1 vote)

 

Affiche 29 de 29 commentaires

En calminii Abuu Joop...

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 10-09-2008 22:38

Mi ɓoyii nande Abuu Sammba Joop, kono tan nde woodnoo ko ladde wonaa duuɓi, ganndondiral jolaani. Ko sabu noon waɗata sabaabu, Mammadu Lih woni gannduɗo ngaal ganndondiral. Ceerno Abuu, miɗo wiy-maa golle yoo njokku to rajo Senegaal, kono kadi yo en njokkondir enen darariiɓe ɗemngal ngal kala. Juŋngo wooto foɓɓataa, kadi so gooto kala ena fooɗira baŋnge, en ɓosataa. Eɗen ɗomɗi jeewte e pulaar o feewi sabu ɗe caɗtii e rajooji ɗii... Golle ena ngoodi haa heewi baɗeteeɗe, yoo Alla hokku-en semmbe no ngollori-ɗen. 
A jaaraama kadi Mammadu Lih.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Abuu Sammba Joop Rajo Senegaal

Ecrit par: abdul kelli (Invit ) le 11-09-2008 04:02

Pulaar wiy:ko kirsudo fuddi wuddere e cawgu!Mammadu Lih a jaaraama gorko mo kaaldaa oo koo lomto,koo kubbo hakkille,mido seedtoo e makko dee gede:koo jiddo Leñol ngol,min nganndirii mo duum gila e min njannga Sileymaani Baal ko minen ngoni rogere jannginoobe Plaar adannde nde Ceerno men Yero Dooro jallo e...kebli ngam ngona janginoobe pulaar.ko goonga noon bayrotiral ene usta goowotiral,kono mido sitora jaale godde hono makko en ko way no:Haadii jah,Mammadu Muusaa kebe,Umar siley jallo,yaayaa ñas,Jibriil caam...ko be hatanteebe yidbe Leñol bamtoo,yellitoo,toowa dow!yoo ALLAH won ballo.NKT RIM.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

welltaare

Ecrit par: Issa Mb Diary Sow (Invit ) le 11-09-2008 14:30

abu sammba joop to rajo sénégal yooalla jootnu balldema nofeefi 
hada eewi gandel ka lewlewal fulbe joop ajaaraamr  
issa mb diart sow

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Yo Allah semmbin doole

Ecrit par: ibrahiima Seydu Jah (Invit ) le 11-09-2008 17:33

Abuu Joop ko sehil men,enen e sehilaabe wodbe 
ko minen ngonnoo haralde nde Ceerno Yero  
Dooro Jallo idinoo heblude e Dudal Ceerno Sileymaani 
Baal to Geejuwaay e 1982-1983. Been fof cariima 
hannde oo e nder Senegaal, haa to caggal leydi ngam 
bamtude Pulaar oo, e lenyol ngol. 
Abuu Joop, yo Allah semmbin doole.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

On njaaraama!

Ecrit par: Mammaa Lih (Invit ) le 11-09-2008 19:41

So mi winndii e Abuu Joob ndaw ko haani sabu ko kanko adii bismaade mi e rajo ndeen haalde e rajo weeɓaani.Hay Hammee Aamadu Lih nde naati dajkaar hay gooto anndaa ɗum ko kanko adii yaltin'de yimre Dental e jaaynde lewlewal Pinal. 
Njalniika Abuu Joob e wuurde ɗum jeewte anndetee ko so on ngon'dii ko ngooya meha!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

en calminii abu samba joop

Ecrit par: jibi kebe (Invit ) le 12-09-2008 07:11

abuu joop ko ngendiyanke nganaa, ko gorko daraniido lenyol,  
mamadu li yoo alla yo6e moyyere ko nii foti wadeede yoo joomum haale, sahaa fof 6e nganndaano 6ee ngannda,yoo alla 6amtu pulaar,

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

calminali

Ecrit par: moctar Aan to sorimalé (Invit ) le 12-09-2008 23:43

mine calmini mone abou joob ko farnordé amen

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

koofnaali e njettoor

Ecrit par: Geelel (Invit ) le 13-09-2008 02:11

Calminaali ƴoogaaɗi e mbundi-mbunndi ɓernde am,fa'de e ceerno am Abuu sammba Aamadu Aali Joob,gorko nguy kore kaaƴe kacce naamaadi,ko ɗoon woni sahre maa,a finii a findinii, a anndii a anndinii, ko a suusi suusni,ko a semmbinooɓe e pulaar njeye ɗaa, so nguy innaama mi siiftora ceerno am aliw kebe njanginnooɗo hiisa, mi siftora aamaadu accel gey ,mi duwanoo on e mawɗo men jahɗo mo yahdaani e heewndu laakara on woni labba lobbi labiiɗo laawol ɓural leñol.Ceerno am wiyiino mi "ko hujaa so neyɓii wiyetaake haanaai,taare nguyi e ngu malu wiyetaake a haan'daani, a jaaraama mammadu lih golle peewi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettooru

Ecrit par: Aamadu Deh (boobo Ngenndi) (Invit ) le 13-09-2008 09:17

on njaaraama no feewi, konii tigi woni ko haani 
kala gaa wando lenyol ngol ko waynii faayodinde, 
yoo hollite gila e nguurndam 
 
Aamdu Deh mo galoyaabe 
to dolaaji Dentudi Amerik 
on njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

seeztaade

Ecrit par: abdolaye mamadou ly (Invit ) le 13-09-2008 12:08

njiitondire njiitondire, kawral yonti, hatanteeve legnol njiitondirii, hoohoove wolde ndimaqagu kavvii dimaazi, hoolaare wazii ko abu joop mamadu lih ibraahiima saar zimmo,(2) njkkee golle njokkee golle, fulve fof in kezii e mon, koorka njavaaka, duwwaawu nootaazo, juulen mowuuri. 
fedde fulve asie bangkok thailand.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Njettor

Ecrit par: Alasan lummbal sih (Invit ) le 14-09-2008 12:47

Caggal calminaali am burdi teentudi yoogaadi e luggere bernde fittaandu am; feewde e abu sammba joob; e ngenndiyankoobe pulaar e janngoobe e jannginoobe; ko mammadu lih ko sifii e Abuu sammba Joob koo fof ko goonga;won ko ceedii-mi e abuu joob e yidde mo bamtude pulaar ;dudal woddirtaa mo ina jarani yahrude koyde ngam jannginoyde mi ceediima dum e makko;do leegal madiina gunaas doo;ceerno taal ko sehil makko,ceerno taal noon jeyaa ko ngijilon ;seydi saar taare pulaagu.com weltaare am mawnii e golle mon on njaaraama e golle;min ko mi almudel tan maantowel ngenndiyankoobe yoo wuur pulaar

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettoor

Ecrit par: oumar sy (Invit ) le 14-09-2008 15:36

mi salminii ngen di yanke men abou samba diop gooto e katanteebe leñol jeewte makko ne njubbi ne artira majjunoobe jeewte ma sey di diop ko cakkudi ñikloori artiroori e hakilaaji neddo ko ngal mum mi wihma diop wuuri bura jokku ligey sabu n 
e heewi nafoore ummoraade oumarbokar sih mo jowol saare

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Njettoor

Ecrit par: Sammba Sih (Invit ) le 15-09-2008 02:47

Ko addi fof ko calminaali am fayde e vivve fulve ko weltanaade ka daraniizo vemngal pulaar yoo Geno wonan zuum haa teenti e vee zo hono Aan Saar Ibrahiima ' Abu joop mo rajo senegal ' Lih mi waawa limtode on sabu golle moom darnde moon nde ndarani zon vemngal Pulaar ena seettini haygooto humpaaka Yoo Alla juutnu Balve moxxina battande moon daki rokka on faandaare noon e Pulaagu ( Sammba Sih to Buutannda leydi Muritani ) yoo WUUR PULAAGU a salminaama seydi Saar e Joop Abu Sammba

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettoor fayde e abuu samba joob

Ecrit par: usmaan somana (Invit ) le 15-09-2008 16:49

ala komin mbaawi wiidema walla yobdema ko alla yobanma yoo yobe njobdi burndi o weltinma ko buri ko mbeltinta berde juulbe haa arti ehaal pulaar en a jarama jokku golle

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: demmba wan ekkiyakke binndol (Invit ) le 15-09-2008 20:17

haho haayo fulbe teskiima kadi heewbe cettiima golle ma e balle ma caktiima kadi heewbe mbeltiima.sabu fulbe ina kaala haala neddo ko moyyo walla ko tinniido ko ma natta wawde walla matta wodde nde haala makko haale. kono neddo footi ko nanndineede golle mum giila ina wuuri ina waawi mbele ina boyda gollaade goddo kadi mbele ina nyenmba mbodo setto tinnare abuu joop sabu mbodo anndimo nofeewi seydi joop jokku golle 
ina waddi e makko yewteere fedde fulbe itali hitaande 1999 seneegal

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettoor

Ecrit par: aamadu bookar (Invit ) le 25-09-2008 17:00

mi salminiima abuu sammba joop yo juut  
balde ma aan e ngenndiyankoobe lenol  
a jaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ina haani

Ecrit par: abdoultareeji (Invit ) le 08-10-2008 10:41

seydi joop ina haani gooto fof weddoo heen konngol mum nde tawno ko a katante leñol dariido ngam bamtaare pulaagu ñande kala e to woni kala. 
Tijjaani woyanooma kono hande a dariima e momtude gondi bibbe fulbe yo GENO suure reena e kala pullo e kala juuldo. 
Abdul SOH to cuudi men  
tareeji deekole.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

ko a ngenndiyanke

Ecrit par: ALASAN NJAAY JUUWDE JEERI (Invit ) le 17-10-2008 21:53

wonko kumptii/mi heen 
 
sabu hitaande 1991/92 mbada woni penngal seeyku umar taal to geecwaay 
batu mawdo wadiino toon ngam waylude dawrugol jande nde . 
won yidnoobe yoo piindi pinal tuugnore wodbe be mbiy ko yo baagal dhabbo 
janngire. 
miin noon njeyanoomi ko e wiynoobe yimbe so ina cafra yoo taw nganndii niaw. 
ko goonga ni ko joopo kono haa hannde nialawma o ina battini e am  
sabu ko kaalatnodhaa. 
e yeruuji di ndokkatnodhaa e seeh sileymaani baal mo boode 
tawii ngonnodhen ko catal sileymaani raasin baal. 
ko wayno am dhum  
niagatee ko yo alla judnu balde mojyina bat

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

puular

Ecrit par: ndjobo (Invit ) le 04-12-2008 16:35

abou samba diop merci encore

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettoor

Ecrit par: kan (Membre ) le 07-05-2009 15:27

ko adii fof salminde Abuu sammba joob ..e yettude kala ngeendiyaŋke 
bayɗo no makko-nii ko wonaa ɗuum ko amin ɗeɓi anndondirde hay so ko 
seeɗa ngam so mo teskii hitaande nde yero dooro jallo arata 
itali ko miin addunoo kaaytaaji ɗii toon.. ndeen min kawrii toon 
laabi keewɗi..miin e hoyre am haawaanimi humpito makko e pulaar 
miɗo wiya tan yoo jokku tiɗnaare ngam ko leñol kuurngol o tiɗnan too 
ko miin tokara baaba makko s.j.soh to ndulumaaji gonɗo to itali

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

abou

Ecrit par: abou (Invit ) le 04-06-2009 17:08

abu sammba joop jokku golle yo alla junnu balde a aramaja

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

bagginaali

Ecrit par: sambou (Invit ) le 07-06-2009 09:10

joop abuu alla jaaraama ajaaraama golle maa ina ceedta kono tan jooni kam a nattii wadde jeewte haa teenti noon e anndu so a anndi anndin ko kelme tan en payaani toon e njettooru won be caggal leydi elle jooni wonti naangude ada teskaa wadde waylu sawru mbaggu ko agido njaafoda

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jannginoowo-biztoowo, yimiyanke binndoow

Ecrit par: Gelongal Fuuta Njaay (Invit ) le 10-06-2009 14:37

Yo Geno yove moxxere. Ko a katante, ngenndiyanke laavzo mo vernde mum wuzaani saka buunya.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettooru Abu Samba Joop

Ecrit par: Ibnu sooma Jah (Invit ) le 10-08-2009 19:57

Pudol ibnu sooma jah mbo Daara halaybe ..lenyol fulbe fof ina jogi njettooru abu mbo lewlawal pinal yaa wuur duumo e mah cellal Sabu wonde ma ngendi yanke baddo nguurndam mum fof E tampande lenyol kala binndudo do ko miin walli jaaraama lewlawl pinal

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

slt

Ecrit par: njaay (Invit ) le 11-11-2009 15:57

seydi joop calminaali amen fewde maa ya juut balde min baawa hutoroode e golle mon jokku golle

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

MISALMINI FULLBE FOF

Ecrit par: MAMOUDOU LY (Invit ) le 07-12-2010 17:03

MISALMINI DENDAGAL MBIBE FULLBE MI WELLTIMA WASSALA%

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

bataake

Ecrit par: deh kaaliidu (Invit ) le 14-07-2011 01:00

ko miin kaaliidu deh miduwaniima kawtal

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

new york

Ecrit par: moctar ndiaye (Invit ) le 15-12-2011 03:31

abou diop

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

pulaar

Ecrit par: abdourahman (Invit ) le 30-10-2012 15:40

:grin

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 29 de 29 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
468     EI2   
J   B   J  WTI
HJW  NRB  27O   
 O  1  S   HB3
23E     7B4   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥