NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Hay gooto seŋaaki

2048 winnditiiɓe
0 Hannde
0 Ndee yontere
162 Nduu lewru
Cakkitiiɗo: elhadj

Widewooji maantaaɗi..


mariama - fac alliance
Moyenne:
Clics:2835
NDiarou
Moyenne:
Clics:5389
funeebe fuuta
Moyenne:
Clics:7047

Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


KOOLOL BRIKSEL 2008: golle e dille ñalawma ɗiɗabo (1) Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 18-08-2008 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 18-08-2008 10:26

Pages vues : 18938    

Publié dans : Les News, Pelle e dente


Image
Hinndu Umaru mo leydi Caad

Ñalnde mawnde 15 Juko, en keɓiino hollirde nate e golle juɓɓinaaɗe e uddital koolol Tabital Pulaaku to Briksel. Ñalnde heen, e kikiiɗe hee, kawral mawngal waɗaama to Galle Pine Briksel ngam yuɓɓinde cuuɗi jeewte e fannuuji cuɓaaɗi e ngol koolol. Ndeen yimɓe ɓee kala ngarii, ardiiɓe cuuɗi ɗii toɗɗaama, njahdi e jirwinooɓe jeewte ɗee, kaëum'en e kala mo ɗeen jeewte ngoƴi. Yeewtere kala heɓi suudu mum, yimɓe mum e ardiiɓe mum, yimɓe ɓee caakii e nder cuuɗi ɗii.  Sikke alaa jeewte ɗee ena mbaɗii faayiida noo feewi haa nganndu-ɗaa won e yimɓe njooɗaaki e suudu wooturu ngam waasde luuteede ko haaletee e cuuɗi goɗɗi ɗii.

Suudu adanndu nduu yeewti ko e fannu ɗemngal pulaar/fulfude, mbinndiin mum e alkule mum. Ardii-nde ko Ceerno Iiaa Jallo, ganndo men ummiiɗo to Burkinaa Faaso, jirwini ko Mammadu Alasan Bah mo Tabital Pulaagu Senegaal.  Ndeen yeewtere woƴaa ko nannditinde pulaar kala ɗo haaletee mbele famamuuya ena wooda hakkunde ngaddinaaji fulɓe kala. Kaŋko ceerno Iisa Jallo, o teeŋtinii yoo binndol e allule ngon goote e nokkuuji kala ɗo ɗemngal men huwtortee, winndetee sabu so en luurdii e binndi, ɗemngal ngal waawataa yahrude yeeso no fotiri nih. Yeewtere ɗiɗaɓere ndee ko darnde debbo e nder ɓamtaare renndo men. Hinndu Umaru (Caad) yeewtii heen yeewtere teskaande, addude hakilantaagal kesal ngal waylude ko ooñii e addaaji men kaɗooji rewɓe ummadaade ko'e mum'en e leñol mum'en. Ena jeyaa e ɗiin aadaaji salaade jaŋde rewɓe walla haɗde ɗum'en gollaade walla jeyeede e pelle e renndooji. O hollii rewɓe ena mbaawi sawndaade worɓe kala sahaa tawa ena mbaawi gollaade haa yuɓɓa.

Image
Ɗowooɓe jeewte ɗee

O reentinii noon e sikkude ko e gaddoowo pine e jolo ngo jeyaaka e men sabu maa wood sikkuɓe o yiɗi yoo debbo fawe e dow gorko. E yiyde makko, debbo pullo ñiɓii ko e pinal mum fulfulde e diine Lislaam. Ko ɗum waɗi, kaŋko fof e yiɗde ɓamtaare debbo e leñol ngol, omo ɗooftii sarɗiiji dewgal, omo heedi caggal jom galle makko sabu ko ɗum woni ko tawaa. kaŋko Hinndu, o foɓɓanaama kelle ko juuti Alla e tawtoraaɓe ɓee kala wektaade e jiyle makko nawrooje yeeso.
Suudu tataɓuru nduu yeewtatnoo ko e kala ko toɗɗii taariindi men (ko anddiraa environnement). Hamme Watt, mo Cubalel Laaw, gonɗo to Waasinton addani en jiyle e miijooji deentinooji en e caɗeele ɗe taariindi men woni e heɓde caggal nde nguleeki ɓeydii e nder winndere. O hollii toɓooji e yooro ko geɗe jogiiɗe rewam mawɗam e Afrik haa teeŋti noon e fulɓe. Sabu fukɓe wonde aynaaɓe, remooɓe e awooɓe, ndiyam woni jaala nguurndam men. Kala nde ndiyam ŋakki, walla heewi haa ɓurti, won ko waylata e no nguurdu-ɗen. Kaŋko Hammee Watt, omo anndani ko o haalata koo sabu o jeyaa ko pelle sewnde gannde toowɗe to Dowlaaji Dentuɗi Amerik.

Image
Rewɓe tawaama jeewte ɗee.

Sahaa nde cuuɗi ɗii kala ngortii jeewte ɗee, renndo mawngo arti e suudu mawndu nduu. Ko ndeen yimɓe ɓee caakii, ɓee payi to galle mawɗo ɗo kiraaɗe ɗee ñametee ɗoo, ɓeya muti e wuro ngoo sahaa mo futuri huuri Briksel, nde tampere teddini pele arnooɓe kala. Ko ñalawma ɗiɗaɓo fayaa. Ndeen weetii, artaa e nokku jeewte ɗee. Subaka oo ko renndo toŋngooɓe ko haalaa e jeewte ɗee. Caggal nde yimɓe fof kawri to Galle pine toh, ɓee ena cofti, ɓeya ena ndooyoo ŋakkere ɗoyngol, golle njokki. Toŋngunooɓe njeñcudi jeewte ɗee ɓami koŋngol ngam siimtude kala ko haalanoo. Kelle poɓɓi, jaɓaama kuwle ɗe fedde ndee wasiyaa yoo ɓaman fulɓe, yimɓe kadi caakii payi e bottaari. Ma en ngartu e ngol ciimtol ngam addande-on ko yiyaa e ko nana e kikiiɗe belɗo juɓɓinaaɗo e nder Briksel ñalawma uddude koolol ngol.

Image
Heɗiiɓe jeewte ɗee

Image
Kawral e jaandiyaŋkooɓe

Image
Demmba Ciilal jalnii renndo ngoo tigi!

Image
Botol Bah Itali (ñaamo) e Buubakar Balde mo Purtugaal (nano)

Image
Yonntannde ndee heddaaki!!

Kuɗol Ibraahiima Saar


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : peuls, tabital, pulaar, fouta djalon, fouta-tooro, hindou oumarou, hamet watt, Issa Diallo


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 11 de 11 commentaires

Mbanndam en on njaaraama

Ecrit par: Aminata Yaya Dia (Invit ) le 18-08-2008 12:29

Banndam en on njaaraama no feewi, mi weltaniima on i yettii on e darnde mon sabu pellital mon wonande leniol fulbe yo Alla sellin doole.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

mi yeti allah

Ecrit par: Abdoul Kader Niang (Invit ) le 18-08-2008 14:49

mi yeti allah, mi yeti brussel nabé fof et fulbé tawtawnorébé ndedo potital mangal pour oumindé leniol men gol.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

GOLLE TABITIL KOOLOL TO BELJIK

Ecrit par: Abdul Amadu Kelli (Invit ) le 18-08-2008 15:37

on njaaraama e dee golle moyye de ngollanton Leñol ngol kala ñalawma,Leñol ngol kadi yiyii dum,ngol duwaniima on e duum!holto duwaaw wontu kuddi!yoo Allah yettin faandaare,timmina cukaagu!onon sagataabe daraniibe en e naange wulnge,ene ngoni e wolde muusnde e domka cadtuka!!PULAAR noon wiyii:  
mo muñaani cuurki hebataa yulbe!.on perii laabi,on lewii biille,on njuutiima koonnaaba,yo en ngon joom mum en,yoo taw eden njedaa!ko arata heen e moyyere ,tawa ko e welemma e weytaare...hay so min ndañaani wadde hono dee doo golle,berde amen, 
hakkillaaji amen,tebbuuli amen e yiiye amen,fof wondi ko e mon,njaaren yeeso,njaaren yeeso,yeeso tan haa yeeso toowa dow,dow!.on njettaama.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Taare mon sagataaɓe leñol am

Ecrit par: Geelel (Membre ) le 18-08-2008 19:30

On njettaama on njaɓɓaama, on njeeɓaama e ɗee golle jooɗ ɗe ɗe mbaɗ ɗon,ɗee golle ɗe majjataa maayataa daarteeɗe e nder njuuteendi yontaaji.Sikke alaa leñol so ina jogori wuurde ko maa daña sagataaɓe yarlitiiɓe hay so ko maayande ɗum.Mi siiftora ɗoo ciftol mawɓe men haŋki:"so cumu taƴtii maayo holi ko ñifata ɗum?"" Jabawol ngol woni ƴiiƴam sagataaɓe.On ngonii ɓeen, ɓe mawɓe men cifotonoo.En njettii arnooɓe nootitaade ngol koolol,gila woɗɗuɓe haa e badiiɓe, Yoo geno juutnu balɗe mon moƴƴina baɗtande mon, onon belsiknaaɓe golle mon timmii, njooɗii; mbelii,pulaagu.com e mbiimi.com ina njetta on

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

en mbeltiima

Ecrit par: dia (Invit ) le 19-08-2008 17:36

On mawninii Pulaar e Pulaagu.Yo Allah mawnin on !

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Kawren Toownen Pulaagu

Ecrit par: jah (Invit ) le 19-08-2008 17:45

Tokara,pulaagu nguu fof weltiima.Mido yidi noon njokkondiren sabu ko enen njiidi faandaare.Mbiyeteemi ko Ibraahiima Seydu Jah.Ngollotoomi ko doo e Tammbaakundaa (Senegaal). 
Miin woni hooreejo Tabital Pulaagu Tammbaa.Mido wada kadi jeewte pulaar e RTS Tammbaa. Mido heewi golloraade kabaruuji mon. Pulaagu nguu fof weltaniima on.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Jokkondiral e mon.

Ecrit par: Usmaan Bah * Ndillaan Pulaar (Invit ) le 21-08-2008 18:05

On njaaraama;on njuuraama. 
 
Ibrahiim Saar golle zee njoozii; so ko miin wazatnoo ,mi nelde golle maa zee :Yero Doro Jallo ngam ve ngannda ve ngoppii golloove gaayi!!!!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

golle kalttede to t bruxelles

Ecrit par: nourou dia (Invit ) le 24-08-2008 16:25

yo alah yobe sa bi ko darinda pulaagu yo alh yobe kobor domo fade ibrahima sarr niamo niebe

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Onon kala on njaaraama!

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Membre ) le 24-08-2008 18:50

Ko waɗi Briksel koo ena yooɗi, kadi en nimsitaani ko njah-ɗen tawtoreede. Onon kala yoo duwaawuuji mon njaabe sabu ko ɓamtal men enen fulɓe fof. 
 
Tokora Jah mo Tammbaa, nuldu am noddirde maa e ibraahiima.saar @ pulaagu.com - mi noduu-maa.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettoor

Ecrit par: sayenaajo (Invit ) le 04-09-2008 18:37

On njaaarama dadibe dariibe jamma e nalawma dayngol e fooftere faalkisibe bamtude pulaar daraniibe. PULAAGU.COM itti yaware on naarama yoo alla wallu yettina faandare.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Kabaaru

Ecrit par: usmaan Bah(Ndillaan Pulaar (Invit ) le 08-09-2008 19:11

On njaaraama! 
weltaare wadii ngam pulaagu holliri to Nyoro wonde so a seeki reedu pullo tan ko pullo tawata toon: Sabu de se66e Turngumbe yo julankoo6e njeye e daral he tan 6e peran Fasu debe wuro jaaw6e anndaango e gure ful6e tappamaaje;ina wi'ee ma6e ngartu haa wondi hannde ko nyaagunde mawnde yo6e 6e ndokke daral ma66e....ko kam6e coodata njeeyatta...Senegal,Muritani e Mali fof renti toon!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 11 de 11 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
P5R     IT4   
F T  F  R   J7I
B R  YOX  Y31   
U U  O   B  TQ3
RTD     PW5   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥