NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


MAANDITAARE: Yo mal Pulaagu.com, ndee hitaande dariinde!! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 03-08-2008 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 03-08-2008 07:38

Pages vues : 16092    

Publié dans : Les News, Lowre men


ImageMusidɓe tedduɓe, ko hannde woni ñalawma men sooboyoobo! Ko hannde lollinten hitaande men go'o, hitaande mon, hitaande lowre men Pulaagu.com. Hitaande wona seeɗa, kono kadi haa jooni ko e fuɗɗaade ngon-ɗen. Fuɗɗaade noddii yettude Alla e juulde e Nulaaɗo mum Muhammadu Rasuulu (SAW). Ena jokka yettude jinnaaɓe am, jinnaaɓe men, njettor fayde e fulɓe kala haa teeŋti e arooɓe e Pulaagu.com.

Hannde noon, yontaa ko pulaagu, yontaa ko Pulaagu.com, yontaa ko onon waŋngotooɓe e lowre men sahaa kala. Gila golle men puɗɗii, njiy-mi tan ko yiɗde, korsa e weltaare ummoraade e mon. Ko ɗum ɓeydii hokkude-mi softeende daranaade golle ɗee. Ko ɗum waɗi ko onon kala ngadotoo-mi duwanaade yoo Alla ɓooynu-on ɗoo, juutna ɓalɗe mon haa pulaar waasa yeeweede.

Image

So ɗum ɓennii, njettoor men ena fayi e sukaaɓe yontaaɓe sirŋiniiɓe, lewɓe laawol enternet  pulaar gila Pulaagu.com jibinaaka. Holi ɓeen? Mi innat musidɗo men, karallo men, Baru Bah mo Haymedaat, mo mbiimi.com. Mi waawaa ɓennude, mi innaani Ibraahiima Lih, ceerno tokara, mo Dentalpulaar, ndee lowre daraniinde humpito. Miin, alaa ko ɓuri-mi yeeɓde ɓee ɓiɓɓe Fuuta sabu ko kamɓe puɗɗi ko njokku-ɗen koo. So eɗen mawnina, ko e mawɓe ɓe njeyaa. Mi yejjitaani Diŋiral Fulɓe, Kawtal.com e Baabaabe looti e denndaangal dariiɓe e nder enternet ena luuka yoo pinal men nane!Image

Mi yettii goomu men, goomu Pulaagu, ɓeen ngoni yahdiiɓe am. Mi innii Mammadu Lih, mo ñallaa teddinaani pulaar, Geelel Kontee, so yiɗde arii haa ɗo makko ɗoo, ko ɗoon haaɗata! Miɗo yetta Saajo Bahkaikai mo nganndu-ɗaa so pullo innaama, o yejjittaake. Kala ɓadiiɗo golle ɗen ɓaɗaten ɗee, walla beltotooɗo heen salminaama, juuraama, wiyaama kadi: yo en mbaɗtu nih mo-wuuri!!

Kuɗol Ibraahiima SAAR

Njuuɓɓudi ñalawma oo:

8:00 Rajo pulaar ena njirwina haa jamma: gaaci, jeewte, pulaagu

14: Eɗen njaɓɓoo Daawuuda Jeey

17:00  - Eɗen ngutta sonndel men e dow gato men

          - E saasi, Daawuuda Jeey ena jirwina hiirde ndee.

18: Eɗen njaɓɓoo Abuu kantee

19:00 haa jamma: gaaci.

 

Noddee-min e SKYPE (PULAAGU.COM), walla YAHOO (ibrahima.saar)


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : pulaagu.com, anniversaire, maanditaare, lollinde, hitaande go'o


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (1 vote)

 

Affiche 13 de 13 commentaires

Mizawinda on mawningo yalgu o

Ecrit par: Fodie sow (Invit ) le 03-08-2008 11:00

Bandiraa6e on jaarama gol 
Ko wazako joallah nawruzum yeeso 
So mawninde pulaagu zum kowetaare kal biyoowo bi 
wal wiimi wal wiimaami gandon haymo danyaani arde 
Ina weltiheen ko wonaedowmum ko yo allah nawruzumyeeso ummoraade sow fodie to allemaan

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: abdoulaye mamadou ly (Invit ) le 03-08-2008 15:04

ko ven'data wela gnaamde ko so fasii uurat, yoo allah yaw veyda aamiini, nguurndam e cellal nguurndam e cellal, yoo allah yov on ko vuri moxxude e njeenaari, njokke golle njokkee golle, ballal geno wonanii en,mi wiyiima saar kadi wiyiima seydi saar. 
on njaaraama  
abdoulaye ly 
bangkok thailand.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Njettoor

Ecrit par: Hammee Aamadu Lih (Invit ) le 03-08-2008 16:15

So gooto gollii ko fof en potnoo gollude, fotde ndee fof en ndaroo njetta mo. E sahaa nde epelle men potnoode tammbaade golle hno dee nguuri e poodee nduuree, feere ndee seydi Saar ko hono nih. Mo woni fof do woni yoo wallu pulaar e ko Allah waawni dum koo. So Allah a gollii ko heddatoo e daartol. Kono faam golle koko puddii ko woi yeeso buri heeewde etee lappol ngol ina juuti, donngal ngal ina teddi etee laawol ngol daatazani. Kono ko goonga epellital mbaawi kala huunde. Yoo Allah wallu en.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Buleet men e wuttude sonndel men gadano!

Ecrit par: abdul kelli (Membre ) le 03-08-2008 20:03

yoo mal en no maldunoo adiibe!en njetti Geno jom bade e baawde,dokkudo en jom hakkillaaji kubbudi baawdi miijanaade en ko waynii jojjidde e yonta men,yoo Geno beydan en hono mabbe!yo en tawe duubi e kitaale,limti-limtindi garooji,tawa kala arnde ene bura hitaande bennunde nde yahrude yeeso e bamtaare!yo en njuul mo wuuri.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Weltaare

Ecrit par: Mamadou TOURE (Invit ) le 03-08-2008 20:24

yoo en mbattu nii mo wuuri .cerno Ibraahiima Saar Alla yiyii golle maada teentude de mbadandaa lenol ngol dee. Sikke alaaa min kiiri ko laarde e hedtaade on e tele pulaagu .Bibbe fulbe fof mbeltiima no fewi 
min njetti kadi Daawuuda JEEY E CEERNO KANTE wollondibe e maada e golle de  
Yoo geno won ballo ,orokka sagataabe lenol ngol wune e darnde nde ndarii nde

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Yoo en mbattu nii mo wuuri

Ecrit par: garba (Membre ) le 03-08-2008 20:45

caggal calminaali,ko weltaare mawnde ndenndaangal bibbe fulbe jogii hannde ,cagal nde laari ,keddi ndedoo maannditaare pulaagu .com e telepulaagu  
Njetttor teentudo feewde e maada aan Ibrahiima Saar sabu gole paayodinnde de mbadataa lenol ngol dee.YOO ALLAjuutnu balde ,juutdina heen golle de e darnde nde 
jamma,jamma acca ceedu,yoo Alla yettin faandaare 
Mammadu TUURE

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare njettor

Ecrit par: jibi kebe (Invit ) le 03-08-2008 22:16

minen dey min mbeltiima e o gorko hono ibrahiima saar, gorko mo cubalel wuro kunta, wallahi so teew fof wonno heyere noddantaake jammbere, golle ɗee dey njooƴi peewi hay huunde mankaani,laabi eden njogii janngu6e, tawi kadi ko6e fin6e no hanirta ni, njjokke golle, alay sago minen min ngadda lowre Aamen nde min njogii nde , mbele saar ada wada heen duwaawu, sabu wonndema, baawdo basordo.....kawralful6e.blogso t.com

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

on jarnaama

Ecrit par: barry (Invit ) le 04-08-2008 04:06

onon hikkaniiɓe en yeeso e ndee lowre pulaaku on jaaraama on weltanaama. Pulaagu wonii tuppal fulɓe, pulaaku wonii ɓunndu kompite e ɗemngal pular. 
hannde hannde limtotaako fulɓe oorayɓe e ngal tuppal. kala yiɗɗo surɓaade seeɗa no tuuɓa e nduu woyndu wi'aandu pulaagu. 
onon hikiiɓe yeeso e ndee lowre,on daranike no ngal ɗemngal men e ɗee pine men ɓantora andiree. On faandike ɓantode lennyol yo Alla ɓantu fii mon, yo Alla ɓantu fii men yo O okku en kutu, jaahu teddungal e polgal. 
YO JAM, MAL E MOƳƳERE DUUMO E PULAAGU;COM 
TIDIANE

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Mbanndam en on njaaraama

Ecrit par: Aminata Yaya Dia (Invit ) le 04-08-2008 13:01

Caggal yettude Alla e nulaaɗo mum, mi yettiima kaaɗtudi njettoor, sabu darnde ma feewde e leñol men ngol, hannde kadi mi weltiima e sahaa nde njiimi eeraango ma ngam mawninde hitaande ko lowre nde udditaako, miɗo ñaago Alla nde fayndaare maa nde yottotoo sabu a daraniima leñol maa no feewi, no keewmi wiyde yiɗɓe pulaar ina keewi kono fellitde daranaade ndimaagu leñol mum weeɓaani, ɓee fellitɓe wonde jaale renndo ina kaani yetteede e semmbineede, haa hannde mi yettiima kaaɗtudi njettoor,  
Yo Alla sellin doole.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo alla sellin doole mon onon darii

Ecrit par: amadou jaan (Invit ) le 05-08-2008 02:34

o ? adii fof ko yettudi alla dokkudoma miijo haambaw daa mii jaade wadan.de lenol ngol ndeedoo lowre hamin mbii ibraahiima sarr yoo alla sellin doole maa sellin kalo dariniido pular minen bawdo mbowadanaa ni lenol ngol min kudtaadum kono min nduwantaako dum yoo alla wallu en

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo alla sellin doole mon

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 05-08-2008 02:53

ok adii fof ko yettudi alla ejuulde nelaadomen en jetti ibiraahiima sarr njettooro. do alaadodo haadi hamin mbiimaa yoo alla sellin doole sellin kala dari niido pular hamin mbii jokkee golle e?adudikabaruuji elowre dee hamin mbii banndi raa6e bawdo mo wallaani lenol ngol min kudataa dum kono minnduwan taako dum yoo alla wallu pular

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltare

Ecrit par: moctar Aan (Invit ) le 05-08-2008 12:10

assalam aleykoum bandirabe fulbe mi salmini mone mi weltima é golemone mi weltiniri kala foutanke .mi mboyi é enternet kono ko ndé nditoumi pulaagu.com nditoumi naforé moune mbodo hewi widé "mo daniani diam é gallé bamoum hot yiloyo bangue gondo yo fadé gallé moume one diarama no fewi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Weltaare mawnde

Ecrit par: Fodie sow (Invit ) le 05-08-2008 20:19

Banndiraa6e ful6e on calminaama on juraama 
Kooni hakki 6i66i ful6e beltiima sanne ezeezo golle 
E oozo gorko biyeeteezo Ibrahiima saar 6i66e ful6e fof duwaniima ibra hiima saar yo allah wuurne hakaa6a 
A weltini ful6e fof ya6ooy waawan hoorema jo allah 
nawru golle yeeso so allah ma en jokko ndir in saalaahu jokko ndiral skpe baza sowsow1959

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 13 de 13 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
MC2     6T2   
A P  G  B   OKT
7U6  2NK  KOA   
8 C  D   4  459
DO2     EBD   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥