NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


SENEGAAL- Wadd / Maki: Ceerno Baara ñifii jayngol! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 04-01-2008 )
 

Ecrit par IBRAAHIIMA MALAL SAAR, le 04-01-2008 15:56

Pages vues : 10687    

Publié dans : Les News, Dawrugol


Image
Jayngol ñifi?
Ko jooni-jooni habra e tele Senegaal RTS1: Ablaay Waadd saaktii wonnde caɗeele gonnnooɗe hakkunde makko e Maki Sal ngasii hannde sabu ko ceerno Baara, kalifa Muriid en naamniimo yoo ñif jaynge ngee. Kaŋko mawɗo leydi ndii, hono Ablaay Waad, o wiyi "hay abbere leydi" ɓilaaki hakkunde makko e Maki tuggude e hannde. Omo noddi kadi kala darinooɗo ena haɓoo Maki yoo ɗoofto e koŋngol makko, woppa kala ko waɗatnoo tawa ko yiɗde bonnande Maki.

Ɗum noddi ko ko wayi no Duudu Waadd, ɓurɗo sirŋinaade e yiɗde bonnande Maki Sal gila caɗe ɗee puɗɗii. Addunoo caɗeele ɗee ko Suudu Sarɗiiji Senegaal noddunoo yoga e ardiiɓe golle e leydi ndii yoo ngal kollita golle mum'en no njahri e yeeso Suudu nduu. Karim Waadd, ɓiyi mawɗo leydi ndii ena jeyanoo e ɓeen sabu mum ardaade ANOCI (fedde toppitiide uɓɓinde batu leyɗeele lislaamiyaŋkooje). Kono Aballay Waad salii yoo nooto noddaango ngoo sabu e wiyde mawɗo leydi ndii, Maki yiɗi ko bonnande Karim.
Gila ndeen haa jooni, Maki woni ko e hare hakkunde mum e yiɗɓe yoo telo e jooɗnde Mawɗo Suudu nduu. Maki saliima, saltiima haa Ablaay Waadd noddi-mo yontere ɓennunde ndee, naamnditii-mo yoo dibosin. Mako wiyi tellaaki sabu alaa fof ko waɗi ko boni.
Ena ñuumbee ɗee balɗe fof, Duudu Waad e wonndiiɓe mum, e yamiroore Ablaay Waadd ena pewjana Maki ko ɓuri bonde ngam duñde-mo haa o ummoo e jooɗnde mawɗo Suudu Sarɗiiji nduu. Hannde, so ceerno Baara ñifii jaynge ngee, ko gacce Ablaay Wadd sabu ko kaŋko heedi e fenaande! Hare ndee waɗi haa Maki ittaa e jooɗnde mum  cukko mawɗo leydi ndii  lannda PDS. Maki Sal, hannde ɓeydiima faameede wonaa neɗɗo jaɓoowo ƴuraade e dow mawɗo leydi ndii e dow fenaade; wonaa neɗɗo nanoowo kook tan doga!
Jooni, heddii ko yoo goonga oo haale. Hol sabaabu Ablaay Waadd jaɓataa rewde e sarɗiiji leydi ndii so wonaa ceerno yamira-mo? Hol ko o toɗɗoraa, so wonaa omo reena sarɗiiji leydi ndii? Woni goonga ko yoo laawol rewe! so laawol rewaama, Suudu Sarɗiiji ena foti rimɗude e yeeso Lamɗo leydi ndii, sabu gooto e maɓɓe kala ena hokkaa ndimaagu heeriingu ngu hay gooto waawaa ɗaftude!


Kuɗol Ibraahiima SAAR (www.pulaagu.com)

Ko pulaagu.com adii hokkude oo kabaaru e Geese!


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : News, Dernières news, SENEGAAL: Wadd / Maki:, Ceerno Baara ñifii jayngol!Wade, macky, serigne Baara, tuubaa, assemblée nationale


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 13 de 13 commentaires

Gacce mawDe

Ecrit par: fuutanke (Invit ) le 04-01-2008 19:45

Ina jalnii 'ina hersinii ellee ko murid en laamii Senegaal.Hay Makki alaa fulla e hoore mum so neDDo sikkii ko a jullaare dillu haa o annda aDa wuuri.Gacce mbarataa e Senegaal. 
Hannde Wadda ko mbaroodi ngulmndi colndi alaa jikku kadi ko taalibe(almuudo)Makki e Wadda ko gootum. 
Raamata Bah Paris

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Maki e Waadd gootum?

Ecrit par: Ibraahiima Saar (Invit ) le 04-01-2008 20:22

Maki fiddaani, kono o saliima ko hay gooto suusaa salaade! Enen cikkaten woni jaambaaro ko kaaloowo ena haaktoo jaynge! Maki wonaa noon wayi, kono hoto hay gooto sikku omo jaɓa yaɓɓeede!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

kawral

Ecrit par: boubou (Invit ) le 04-01-2008 21:28

weltaare wonande bibbe senegaal fof nde be ndarii e wonndude e goonga,ko nii woni ngendiyankaagal leydi men ko denndal doole men ko dental feere men tan ko potal.jaaraama kala senegaalnaajo dariido e potal bibbe leydi ndi. ceerno oo ne golli,sabu amo waawnoo wiide o wonndaaka, haa goddum jola heen, tawa kaaldigal ene waawi gaynude dum. duum noon wasya faade e wadda kanyum e makki kala.gooto e mabbe fof ene jogii besngu caggal mum.mballee besngu mon e deeyre.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Haala maa ko moƴƴa

Ecrit par: Ibraahiima SAAR (Invit ) le 04-01-2008 22:33

Ko goonga jam woni nafoore men. Kono kadi so fenaande wiyi ena firta goonga, xakka dubuuje haa ɗeɗɗoo! 
Jaraama Ceerno Baara!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

bettere

Ecrit par: fuutanke (Invit ) le 04-01-2008 23:46

Je ne comprends pas pourquoi vous etes partisans Je crois que votre site a bcp d'avenir de ce fait il faut etre neutre mais Mr est vraiment un partisan de macki.Moi je suis pulaar étudiante en communication jaime le pulaar mais ^veux que vous changez de stratégies .javoue que cest un bon site.Yoo alah won ballo 
Bah ramata

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Mi weltima

Ecrit par: mignel (Invit ) le 05-01-2008 00:58

Qu'est-ce que vous voulez dire par "neutre"? Tout le monde est partisan de quelqie chose hein.. Et puis en tant que personne évoluant dans la communiation, tu sais bien que les articles n'engagent que leurs auteurs. Pourquoi parlez-vous donc de "stratégie"? 
Je ne sais pas écrire le pulaar mais, je comprends bien les textes. Je n'ai pas vu dans l'article quelque chose de partisan... Vous pouvez m'éclairer sur ce que vous voulez vraiment dire?

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

en njettii

Ecrit par: amadou diagne (Invit ) le 05-01-2008 02:12

ennjettii alla ko anmin nagii wural e6amtaare leydi senegal hamin naango noo yo alla jokku gelle makki sall juunnu nguur ndam makko

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

CONTRIBUTIONS

Ecrit par: amadou t dia (Invit ) le 05-01-2008 06:31

MODO NELDA O BATAKE FEWDE MAKISAL SOMO WAAWI ORENO 
JOM TELEENDE KALA NDE FEWNITI E MAKO O JANFA TOMO 
KALIF MA ALLAH HOREMA JAP FOUNTEEDE KONO HOTO JOB 
MONEEDE. MUSIDDOMONJAJAWO.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

wulaango

Ecrit par: Samba Dioule Sow (Invit ) le 05-01-2008 14:11

mizo eerii kala 6iy pullo walla haalpulaar 
zo waawi won,de. yoo ndokku makkii 
hakkille. ngam deexre meere ko fuuyre roondii. ngam yizde wadde ko nyifde-dema 
zuum noon ko aan foti salaade min ndaroo min 
mballumaa. ngam alaa ko woni yizde wadde so wonaa. nyifde kala kaaloowo pulaar. wadde yizi 
tan ko jolfo ndeen noon salo yawaare.min ndaroo. min mballumaa..gila ndulumaaji haa 
fatic a jaasaani. kono anndu xurde hoore moxxaani.anndu wadde wonaa gizo-------

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: sy (Invit ) le 05-01-2008 15:40

miin mbido weltanii bibbe haal pulaar en fof mbido wiya kala jakorgal do woni yoo anndu banndum en sabu makki sall anndi haal pulaar en ngona saray e makko e ngona duum kadi e nder senegal duum jinngere yoo jokku bannge yoo bannge MOUSSA SY PARIS

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

tiree tirtee

Ecrit par: geelel (Invit ) le 05-01-2008 23:53

tiree tirtee fof ko jom bamngel yamirnoo;hol ko addi ndogen saka ndartoɗen.wadda hannde hay huunde laaɓaani e geɗe makko nde tawnoo ko o nanam nofal pulaar wi'i:Laamɗo bonataa ko batulo bonata;hare ndee juutii lebbi 6 ko bone mo ñifataa.Ko uumaali ŋuuraali e gofaali fa'de makki;hannde noon ina wi'ee ceerno o ñifii jeynge wadda nodditii watulaaɓe mum yo ngoppu kala ko mbaɗatnoo kanko o woppii ƴeewee tan o ɗoo duudu wadda mo jaŋngaani jaŋde dowrowre ina njooɗii jappeeje ina piya lofuuji fenaande mbele makki ina joñoo .Ngel laamu wontii wullu meeɗaa ,kala kaaloowo ko ina manta metre wadda nehi mi ;mo woni kala ina wonti gawlo makko, hay to suudu sarɗiiji ko o mo na jaaree kala kaalɗo maantaani fi'ee sawru ndu alaa ɗaalal tawa hay gooto dillataa.yumma potal foti ko ajjanaade funeeɓe mum....

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: saar suleymaani (Invit ) le 06-01-2008 00:53

mbodo welti e pulaagu .com yo geno wallu on no ndaroridol e wallude pulaar on njaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettoor am e makki sal

Ecrit par: njaay abdrahman (Invit ) le 10-01-2008 12:22

makki heewbe mbimaa wonnde ya reeno.ndeke reenbo  
sabu.yimbe fof ndentii mbeddiima wullaango wonnde yaareeno.ndeke reeno.ko woni reeno kala mbiimi e wiimi e wiimaami fof ngoni ko caggal alla e caggal ma.sabu somin nanii gardiido suudu naawirdu mawndu to senegal ko kaloowo mbiimi walla wiimi walla mbimaami ko kanum ardii sudu sardiiji.amin njogiheen coftal mangal.te nganndaa amen paarnoroma haako buri alaa.ndeke noon reeno ndenanaamin inndendee.ajaraama?

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 13 de 13 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
498     8S5   
E   T   L  FYA
IJF  3NE  UYE   
A A  Y   8  XAB
M2M     XIS   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥