NGAAWTO-ƊEE >> ..::|||| FIREFOX ||||::..

Yiylo.....Recherche

.::|| PODCASTS ||::..

Kassataya.com - Haala Yontii

.:|JAKKAA FULƁE|:. Inscription Jakkaa


JAKKAA FULƁE

* Ena waɗɗii
...:::|||SEŊORDE|||:::... Connexion


Huutoro innde maa walla waccoore maa ngam seŋaade e lowre ndee. So a alaa konte, aɗa waawi winnditaade.


Lowe Fulɓe e geese

Onon dariiɓe dadiiɓe ngam tabitinde pulaar e geese, oɗon njettaa njettoor mo alaa ɗo haaɗi! Ɓeydee darnde, yo Alla hokku-on nguurndam haa kaaɓon!


TELEPULAAGU: Mo wiyi en mbaawaa? Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Dernière mise à jour : ( 26-11-2007 )
 

Ecrit par Administrateur Pulaagu.com, le 25-11-2007 16:54

Pages vues : 55125    

Publié dans : Les News, Lowre men


Image Eɓɓo Tele Pulaagu: Musidɓe won e mon seediiɓe tele men Tele Pulaagu fuɗɗiima. Wonaa kadi ko e ƴeewndooji kono pay-ɗen ko yeeso e oo fannu. Ko adii ko tele ena daroo, ko maa waɗa loowdi. Kono hannde karallaagal ngal nana jooɗii, baawal ena wonndaa. Heddii ko yoo golle lomto. Tele men TelePulaagu jibinaama hannde dewo 25 jolal 2007. Amin ñaagii-on nde kaalanton-min no njiyru-ɗon golle ɗee, e mbele oɗon njya tele ɗee walla so tawii oɗon njogii heen caɗeele. Eɓɓo ngoo woni ko e balɗe mum gadane, maa ƴeewndooji ɗii njay haa ɗoo e lebbi seeɗa hade njuɓɓudi dariindi arde. E raɓɓikinaade, nganndee ko eɗen njogii karallaagal etee ko seeɗa ko e mbaa-ɗen waɗane koye men.
Mbinndee les e jaabawuuji ɗii (commentaires) kaalon miijooji mon!

>>>>>>TELEPULAAGU<<<<<<

On jaaraama
Ibraahiima SAAR, Hooreejo Pulaagu.com


   
Citer cet article sur votre site
Favoris
Imprimer
Envoyer à un ami
Articles similaires
Enregistrer sur del.icio.us

Tags : News, Dernières news, TELEPULAAGU: Mo wyiy en mbaawaa?, Télévision pulaar, fulfulde television


Commentaires utilisateurs  Fil RSS des commentaires
 

Evaluation utilisateurs

   (0 vote)

 

Affiche 51 de 51 commentaires

Jaabawol?

Ecrit par: almaami (Membre ) le 25-11-2007 17:14

En mbaawaa sabu ko tele naamndii koo ina sadti to senngo fiilngo  
Kono so tawii ko fawwtude leppi goodaadi ina aamnoo yoo allah won ballo.Gooto moxxo ko allah kono seydi Saar a golli sinno teewu fof waynoo kono heeñere....... 
 
Elimaan mbooyo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yuɓɓii

Ecrit par: baru (Invit ) le 25-11-2007 20:42

:grin golle ma njoɗi pewii 
mi weltiima sanne

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yoo Geno veydu sembe, hattan e softeend

Ecrit par: Jeliyaa (Invit ) le 25-11-2007 21:13

Golle mon ne poti manteede e nyembeede e ndee darnde nde ndaranizon lenyol ngol e zemngal ngal. Yoo Geno rokku on sembe e hattan, hebbina hono mon e lenyol he.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettoor am

Ecrit par: sow (Invit ) le 26-11-2007 09:23

ko ballal , taabal mawngal mbaddon.weltaare am na mawni no feewi,sabu mbodo yenana bmtaare pinal fulbe wawata yellitaa tan ko heba télé e radio.baayde noon on ngolliima dum,yimbe be mbaawta tan ko yettude e nder duum. 
jamal to dudal jaabi haatirde sorboon.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

neddo yo eto waawde elimaane mbooyo

Ecrit par: abou (Invit ) le 26-11-2007 15:15

kala ko jangnga waawe  
ko min mbiy tan ko yo alla wallu 
doole ko alla jogii  
ibrahiima sarr jokku golle golle ma ina peewi :(

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettoor

Ecrit par: soh (Invit ) le 26-11-2007 20:23

Yo Geno ɓeydu baawal e kattanɗe, ɓooyat so ko en njottoto on njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Leñol men daɗii yoolaade

Ecrit par: jeere-wii-mi (Invit ) le 26-11-2007 20:41

ɗee ɗoo golle yawtii jaaroore, Ngoomu pulaagu.com, e ardagol Md. Ibraahiima Saar, hino felliti gollande leñol men, naada ɗemngal men Pulaar/Fulfulde e jooli karallaagal, haa ɗomɗaa6e ittoo ɗomka, Pulaar he6ta laawol mum yahda e ɗemɗe 6amtiiɗe. Alla yettaama, wano Ibraahiima dañaama. Wuro welii ladde jaaraama. 
Jokkee golle, on malaama, yo ngoomu pulaagu.com...

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yo geno reen

Ecrit par: baru (Invit ) le 27-11-2007 06:07

naange pulaar ko ibrahiima saar yo geno reene 
yo allah sellin doole

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Ko yeeso fayaa so Alla haajii

Ecrit par: Ibraahiima SAAR (Invit ) le 28-11-2007 21:03

Golle ngoni ko nawata leñol yeeso. Ngollen, mballondiren. Ko yeeso tan fayaa! Ngaree njahden enen kala, Tooro, Jalon, Maasina, Adamaawa!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Bamtaare fulBe

Ecrit par: aly (Invit ) le 29-11-2007 00:16

yoo geno nawDum yeeso ko Bural et weltaare 
ya alla Daaldu mon mi jooji mon laDDi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

s

Ecrit par: diallo (Invit ) le 29-11-2007 10:29

on jaaraama no feewi

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Encouragements

Ecrit par: sarr (Invit ) le 29-11-2007 19:54

Bravo grand c'est ma premiere connection sur le site pulaagu et je suis tres content . 
on pelli jihaadi  
Gayel bourg en bresse

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: ussumaan jaakunnda Mbaalo (Invit ) le 29-11-2007 23:45

kala ko nezzo wrltii wi'ataa ngaree kavvee kam; kono weltaare ko zo waawata haade no geno xellin fa'a dow, on jaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare am

Ecrit par: jibi kebe (Invit ) le 02-12-2007 08:30

min calmini banndiraa6e walla mussid6e tiinnii6e haa mbadi de do golle tiidde pulaar dey weltiima sabu fandaare mum fuddiima yiyeede,tiinno den mbaden golle ilam 6ee ndewa les 6ee ndewa

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Weltaare

Ecrit par: Mama M Diaw (auteur LES OTAGES (Invit ) le 02-12-2007 13:54

je suis très heureux de la dimension que prends chaque jour pulaagu, proportionnellement à son rôle pour la communauté halpulaare. Avec la télévision, vous venez de compléter l'arsenal qui vous permettra d'atteindre votre noble mission: parter haut, faire connaître et servir la culture pulaar. 
bonne continuation

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare

Ecrit par: oumarsakho (Invit ) le 11-12-2007 16:02

yoo alla hebbin hono mon en e lenol fulbe on jarraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

encouragement

Ecrit par: BA CHEIBANY ALASSANE (Invit ) le 12-12-2007 16:27

je suis tres heureux la suite vous connaissez

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare e tele pulaagu

Ecrit par: njaaye abdramaan (Invit ) le 19-12-2007 13:23

wel taadam e tele pulaagu.sabu gi la mbattumi kabtude tele pulaagu mbattumi humpitaade gede keewde e nder winnderehee.ko njidmi ko yoodum yaaru yeeso.kono wotowon alla yana e jom waare ledde oon ruttoo yana e jom bahe lekkon caroo.eden njogii en mbasaani.so lenol jogiima ko wayno tijjaan aan e baaba maal e murtudo jop e amadu hampaate bah en yoro dooro jallo en.so le nol jogiima hono hiirde wannoonde to rts mo senega midi sikki kala pullo ndaardo ndeedo hiirde oon njande jogiima weltaare no feewi.ko mbiyanmi anndubemen bee yobe tinno no feewi haaburen do ngonden doo.yoo alla won ballo haasukaabe men ngara burtoo en yidde ngal demngal njuumri ngal woni pulaar on njaaaraama>>> kongol ummaade e njaay abdrahmaan? :grin :grin :grin :p :p :eek :eek :eek

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yaa yotoyo e jam

Ecrit par: sow cire (Invit ) le 22-12-2007 14:48

jam nyallee mon lenyol am jam alaa do banndiraagal alaa banndiraagal alaa do ballondiral alaa yo wuur puaagu yo wuur demngal men kala biido ina seernda en ceernden mboye terde makko fulbe fof njiidi demngal men ko pulaar efulfulde e pulal tinne bamtaare men yontii so en paljaani

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Yee6oo6e ayaawo pulaagu.com

Ecrit par: Saajo (Membre ) le 22-12-2007 21:44

Yee6oo6e heew6e no joodii doo e holand, no joodii kadi ostraali, 6e weltike sanne...yoga e ma66e lamndike yo filmuuji dii tokkindire haa gasa...filmuuji Koolo Hinnde dhii so hino fija timmataa, kadi binndol makko ngol no hadha yee6oo6e 6ee yiide filmuuji dii no laa6iri, wo66e wii kadi ekraan oo no faadhi... 
kono fow weltorii golle dhee...

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare am

Ecrit par: diallo (Invit ) le 28-12-2007 23:17

ko ardii fof njettooru am mawdo feewde e mon sabu on mbadii golle de ngonaa jejjiteede haa aduna oo gasa sabu wadde tele ngam lenol fukbe ko huude mawnde sabu heden paami leyyi di koddu den dii alaa heen hay gootol kolliroowol maa kaalawol pinal men , fulla men e faayiide lenol ngol sabu kiram .duum noon so on mbadii tele fulbe on pellii jihaadi mawdo etee lenol ngol waawaa mon yobde .ko ALLA laamdo o tan waawi mon yobde yoo alla sellin doole

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

telepulaagu

Ecrit par: Diallo demba (Invit ) le 01-01-2008 18:36

weltaare am mawnde faade e mon mbizo naagano on nguurndam njuuddam e vamtaare. 
so zuum venni ozon poti wattude wadde kabaruuji e telepulaagu on njaraama yo wuur daraniive pulaar 
demmba jallo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

» 

PULAAGU

Ecrit par: Elimaan (Invit ) le 02-01-2008 20:06

En poti diwde njettooru. Pulaagu wayi kono tiba, accitaake e gooto. 
Eden poti e kala saha hesdotinde (renouveler) hoolare men e goomu pulaagu.com teengti noon e ibrahiima saar . en potaani dacirde mbo e ndii teddeendi. Mon e men kal yo neldu ballal mum(kaalis). 
Hono fotata ? Fawi ko e nanodiral.Fowru meedi namdeede holko woni googa: undu wii: kalako nanondira ko duum laatoto goonga. Gila dollaruuji $20 fayi ujunere. Holto ballede nelde tee? E indde hol oon? Mbede jogi joorto moyyo maa wood jaabiibe dee naamde. 
Yoo wuuru pulaar. 
Elimaan Donnay.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

TELEPULAAGU

Ecrit par: abu bah (Invit ) le 23-01-2008 00:54

mi weltiima no feewi. 
kono burnoo-mi yidde ko tele o yaltine e hello heso tawa wonaango ngo majjaani (si possible,ouvrir telepulaagu dans un nouvel onglet tout en gardant la page courante du site). 
on njaaraama!

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Appuyer sur CTL (control)

Ecrit par: Admin (Invit ) le 23-01-2008 08:49

Appuyer sur CTL (control) puis cliquer sur le lien...

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

wulitaango

Ecrit par: demba diallo (Invit ) le 26-01-2008 15:40

faade pulaagu.com  
mbizo nyaagoo no on cellal e vamtaare ko faati e mbinndi zi njaltinton e net mbizo jogi heen cazeele janngudi ngam won alkule ze peewani mi ko wayno mbazaton ko ◘ ◘ ◘ alkule tati ze fof ko ni njaltirta ga amga  
on njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

walitaango

Ecrit par: diallo demba (Invit ) le 26-01-2008 15:51

faade pulaagu.com 
mbizo nyaaga no on cellal e vamtaare ko faati e mbinndi zi njaltintan e net mbizo jogi heen cazeele janngudi ngam won alkule ze peewani mi ko wayno zvx mbazaton ko ◘◘◘ alkule tati ze fof ko mi njaltirta ga amga njaafoze kam ko neldunoomi on adan ko won ko makkunoo heen  
on njaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Nod'daangu

Ecrit par: Alfa Bali Sow (Invit ) le 30-01-2008 11:10

sibhean midho nodditaon kadi ,yo en djokkondir,djon'nidiren pehe.min midho faalaa sinchude;fedde inneteende ,giidhe pulaagu:nden fedde wttanaynde hilla, no dhen'ngal pular bhagorta ender Adunaon.si weliion faltagol ko bhuridhun;noddireelan: 00498251872772 javascript:mxc_smilie('8)') 
javascript:mxc_smilie('8)') maa004915117622892maa004982518 198491.on djaaraama ,Kudhol Alfa Bali Sow. 8)

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Nod'daangu

Ecrit par: Alfa Bali Sow (Invit ) le 30-01-2008 11:48

sibhean midho nodditaon kadi ,yo en djokkondir,djon'nidiren pehe.min midho faalaa sinchude;fedde inneteende ,giidhe pulaagu:nden fedde wttanaynde hilla, no dhen'ngal pular bhagorta ender Adunaon.si weliion faltagol ko bhuridhun;noddireelan: 00498251872772 javascript:mxc_smilie('8)') 
javascript:mxc_smilie('8)') maa004915117622892maa004982518 198491.on djaaraama ,Kudhol Alfa Bali Sow. 8)

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Nod'daangu

Ecrit par: Alfa Bali Sow (Invit ) le 30-01-2008 11:54

sibhean midho nodditaon kadi ,yo en djokkondir,djon'nidiren pehe.min midho faalaa sinchude;fedde inneteende ,giidhe pulaagu:nden fedde wttanaynde hilla, no dhen'ngal pular bhagorta ender Adunaon.si weliion faltagol ko bhuridhun;noddireelan: 00498251872772 javascript:mxc_smilie('8)') 
javascript:mxc_smilie('8)') maa004915117622892maa004982518 198491.on djaaraama ,Kudhol Alfa Bali Sow. 8)

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Weltaare

Ecrit par: Idrissa Alpha Sow (Invit ) le 03-02-2008 13:31

Ko weltaare mawde e ko fuddaa ko.Mido yetta banndiraabe miijiibe, njabbi jabal fuddade dee golle. Sabu, fuddude gollal ko huunde burnde sadtude. 
Mido eeroo denndaangal banndiraado jogiido miijo e ballal nde waasata yawde ko jogii, to tobo iiwri fof yoo yuus. duum noon njokken. Limoore fof fuddorinoo ko go'o. 
Yoo wuur bamtoo pulaagu.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yon

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 06-02-2008 03:53

banndi raa6e min jettii alla de orokki min jom hakkil laaji ha mbaawi miijaade wadde tete duunnoo yoo alla yaw 6eyda hono no mon pular welti niima mo duunoon yoo alla sellin doole

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

bawdhe

Ecrit par: barry (Membre ) le 06-02-2008 14:37

Neebhali komi andi fii ngal dental men. Geno ko seede,fulbhe Tooro no bhuri en fow fii pullankaku. Hidhen haanuno djokude wa mabbhe ma nyembabhe . 
Djangen, djanginen,hedhinen hedhodhen fii men e wondiibhe men.Wawugol dhengal mun,yiidhugol lengol mun,wallugol iwdimun, wona nganyanaaku. No wai wa nyama hara e mbalaku.kono fulbhe fuuta djallon,Maasina ,Adamawa e wassulunke no haani bheydude fii dhengal mabhe e naamu mun.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

hannde

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 07-02-2008 01:28

ko adii fof ko yettudi alla enulaado mun eyettudi jibinaa am e yettudi hoho6e lenol halpular en mbodo naagoo alla yoo alla rokku lenol pular yidde mun haajooni ko weltaare elenol nde ke66en tele hamin nagoo yoo alla wadana en sutu haambaa wen he6de heen teleeji hamin naagoo nde mbadaton hen low di haawaw 6eydan lenol ngol pinal

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

jaan

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 07-02-2008 01:40

tele pulaagu ko huundi yidaande hanin naagoo onon hebloo6e telede ha min naagoo de6urno ton yajnaade ehumpito haa egede goddo duum noon yoo alla rokku en naftaraade tele haandanen heen teleeji godde hanin mbii onon 6ulnii6e miijooji mon haa telede mbadaa yoo alla jokku nguur ndam mon on jaaraama

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettoor

Ecrit par: hamath abdoulaye (Invit ) le 07-02-2008 17:54

Alla joom am ko aan woni balloowo yaa wallu beedo  
DADIIBE HAA PULAAGU DAÑI AYAAWO HABRIRDE WLLA LEÑOL 
NGOL FOF 
HAMATH ABDOULAYE 
ON NJAARMA

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yalla

Ecrit par: abuu jaan (Invit ) le 09-02-2008 04:54

ko adii fof ko weltaare e tele pulaagu .com e welta naade lenol ngol yo en njogor jam haandan hen teleeji edarooji hamin mbii onom 6ulnii6e ngoodo miijo haa tele o danaa yoo alla 6eydan onmiijooji rokko on semmbe rokko on cellal haa mbawon jokkudi golle dee duun noon ebiraahima saar an ewon.dii6e

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare am

Ecrit par: Hamath Ba (Invit ) le 09-02-2008 19:54

Mi yiyi golle mon e tele pulaagu inamoyyi ina feewi njokke golle. 
Hammaat

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Tele pulaagu

Ecrit par: Hamath Ba (Invit ) le 10-02-2008 17:51

Jam hii e mon. 
Amin njeeba tele pulaagu e internet, kono a min njidi jaggude dum e tomin ngonido, hono RTS, tele muritanii e goddi baadi noon. 
On njaraama bandiraabe. 
Hamath.

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

lenol

Ecrit par: amadou jaan (Invit ) le 13-02-2008 01:53

haajooni rewde doree ko weltaare e pulaagu .com hanin calmin banndi raa6e wad6e haa pulaagu .com haa tele danaa hamin mbii yoo alla sellin doole mon sellin doo kala bi yoowo mbiimi embiimaa mi ha min mbii yoo alla rokku en telee ji ha mbatten haw taa de

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Alla ma geno

Ecrit par: barry (Invit ) le 23-02-2008 15:26

Alla reeni tyondi wo si ndi habbhi. HI dhen wullira alla, e dowdhun dhen geli ko wakkirare renugol ndin tyondi woni fii meedhen.Ndin tyondi non ko PUULAR e PULAAGU e ko nandi e mun.Si en ndaari ka indhe men hande,ko mamadou,yuusufu,usmani,bilaali aalimu .Ko fii hon dhun wonaa SAMBEGU.SAMBA,WUURI.PENDA ,DYIBA ,SIRA ,PAATE(path).Finen si findinen,dyangen si dyanginen. ON dyaraama .pular alla ko geno ma ndundaari

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

paamal

Ecrit par: Tatabo (Membre ) le 12-03-2008 16:25

mi yidaana mi fama salla telepulaagu omtama na noy wadi.so yo ngonga fu lamdo barkin on e yaru en yesso

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettor

Ecrit par: ly thiernn hamet (Invit ) le 30-03-2008 04:00

banndiraabe on calminaama on njuraama on njettaama on njarnaama. mido wiya GENO won ballo men mido naago to GENO nde O wadaanta en kawral e nanoondiral men e nen bibbe fulbè. nde tawnoo ko dum tan cattira den. THIERNO HAMET LY MEDINA GOUNASS

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

njettor

Ecrit par: ly thiernn hamet (Invit ) le 30-03-2008 04:00

banndiraabe on calminaama on njuraama on njettaama on njarnaama. mido wiya GENO won ballo men mido naago to GENO nde O wadaanta en kawral e nanoondiral men e nen bibbe fulbè. nde tawnoo ko dum tan cattira den. THIERNO HAMET LY MEDINA GOUNASS

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

on jaaraama

Ecrit par: Issa Mabye Diary Sow (Invit ) le 02-04-2008 15:34

fulbe e kala dobe mbaawiwonde mii yetti on. gootomon kala haali miijo mom tee ko miijooji duutan nawta leniol yeeso sabu kodum unuu wowru ko uundude jaandat degawrundidigga minen naalakkoobebe miin mbada gedel amen sitawi geno jabi duum saabii henen njidi wadde westiwal mawdo to senegal diiwan koroomajam naajo dooe 2008 dom kojmma nianioji wante on jaaraama seili mon issa mbaye diary sow kondo bruxelles

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

tinnaare fulbe

Ecrit par: demmba wan (Invit ) le 13-08-2008 19:59

alla yettaama annduube fulbe liggiima hannde lenyol fulbe yewaaka sabu ina heewi ko weltinta fittaandu janngude binndi pulaar e hedaade nalakkoobe fulbe itnniibe.mbodo yetta ligginiide lenyol yo alla yobbe moyyeere.gooto fof yo addu ballal

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

weltaare.

Ecrit par: LY (Invit ) le 09-12-2008 14:55

AVANT TOUT JE SALUE TOUS LES MEMBRE DE HIIRDE. PULAAR PARCEQUE QUAND JE REGARDE.VOTRO EMISSION ALA TV çA-MA DONNE BEAUCOUP DELA JOIS JAI SOUHAITE QUE EMISSION HIIRDE PULAAR LO BON DIEUX.QUIL PORTE VOTRO HIIREDE. PULAAR 
TOUJOURS EN L'AVACE. JE SALUE AìSSA GUISSE TRE BIEN. SAN OUBLIE PERSONE 
QUI-EST PARMIS VOUS. MERCI 
 
 
ENVOYE DEPUIS EN ITALIE

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

tethiane

Ecrit par: barry (Invit ) le 08-01-2009 22:57

bonne et heureuse ennee 2009 très heureux de tommber sur la site de la tele puulaagu que sa soit une bonne reussite dans la situation à savoir 
(nyalgu horam horam)...merci à vs j'usquà un jour il deviendrai un tele internationnal. merci

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

yo allah wallu

Ecrit par: djiby ndiaye (Invit ) le 30-09-2010 15:57

bonjour,il est temps de disposer une television diffusant sur sattelite afin de developper notre culture.ko dum tann rokata enn yidde bamtare leniol mén;bonne chance

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

pulaagu

Ecrit par: DIA RACINE (Invit ) le 29-01-2011 20:39

yo allah timmin fandaare giido lenol ko weltaare tan e yidde pulaagu min komi pulaar yo yellit pulaar ya barke jinnaabe men e barke sernaabe men ummaade jah puullo

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

demandeparteneria

Ecrit par: diallo (Invit ) le 14-07-2015 15:38

salam cher amie jesuis un jeune senegalai prof arabe geuriser en corannnnn conferencieu je veu travai dans votre tv comme animater demision religeuse dans la miracle de cooran tel00221707752599 mrkane

 

» Signaler ce commentaire l'administrateur

Affiche 51 de 51 commentairesAjouter votre commentaire
Nom
E-mail
Titre  
 
Commentaire
 
Caractres restant: 2000
   m'avertir par mail si ce commentaire est suivi
  Veuillez rpondre la question:
GGE     L    
3 Y  G  IB  RD2
N2U  TMR  H    
 I  O   N  68J
HR2     A72   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2020 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Précédent   Suivant >

FACEBOOKNAAƁE ♥ ♥ ♥ YIƊƁE ♥ ♥ ♥ ♥PULAAGU.COM♥